Skip Navigation

Map & Directions


The Prescott
22 E. Prescott St. 
Columbus, OH 43215
(614) 389-5929